Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
Saskiia Photography
Makasiinitie 6 as 3
37500 Lempäälä

2. Rekisteriasioita käsittelevän henkilön yhteystiedot:
Saskia Meskanen
mail@saskiia.fi

3. Rekisterin nimi
Saskiia Photography asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään tmi Saskiia Photography toimesta asiakassuhteiden hoitoon ja ylläpitoon, palveluiden toimittamiseen sekä markkinointi-, myynti- sekä yhteydenottotarkoituksiin. Lisäksi tietoja käytetään laskutuksen ja perinnän hoitamiseen.
Yrityksellä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö
Yksityiskäyttäjän tiedot: Nimi, puhelinnumero, sähköposti sekä muut asiakkaan antamat tiedot tapahtumasta/tarjouspyynnöistä, johon valokuvaus tilataan.
Yrityskäyttäjän tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite.
Laskutuksen, perinnän sekä asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat muut tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään seuraavista lähteistä:
Asiakkaalta itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Käyttäjien verkkopalvelussa tekemistä toimista automaattisesti kertyvästä datasta.
Julkisista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan antamaa suostumusta, muuta kuin laskutus- ja hallinnollisia tarkoituksia varten. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kirjallisina rekisterinpitäjälle.

8. Tietojen säilytysaika
Rekisteröidyn pyytäessä palvelun käyttäjätilin lopettamista, palvelun tuottamiseen liittyvät asiakkuuden ja käytön perustiedot tuhotaan kahden kuukauden kuluessa. Kirjanpitoaineistoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti.

9. Rekisteröidyn yleiset oikeudet
Rekisteröidyllä on aina oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa ja oikaista virheelliset tiedot. 

10. Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista.